ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบ กอ.รมน. ว่าด้วยเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ปี 2563

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564


รายละเอียด

ดาวน์โหลดตามลิงค์ (คัดลอก)
https://drive.google.com/file/d/1od6k6j5Hq26EG9e_n3R7fST5sSJPWXpz/view?usp=sharing

เอกสารประกอบ